ایرلاین مجازی ایروا

 نقشه فرودگاه


Van Ferit Melen Airport


 اطلاعات باند پروازی
باند 03 طول باند 9022 ft پهنای باند 148 ft
ارتفاع باند از سطرح دریا 5412 ft آستانه جابجایی باند 0 ft جهت باند 38
باند 21 طول باند 9022 ft پهنای باند 148 ft
ارتفاع باند از سطرح دریا 5474 ft آستانه جابجایی باند 0 ft جهت باند 218

 فرکانس های ارتباط رادیویی
نوع APP نام APP فرکانس 118.1 MHZ
نوع GND نام GND فرکانس 121.9 MHZ
نوع TWR نام TWR فرکانس 118.1 MHZ

 فرکانس های مسیریابی
نوع VOR-DME نام Van فرکانس 115200 KHZ
نوع NDB نام Van فرکانس 397 KHZ
Irva Virtual airlines
Rebuilt 2022 (Authorship 2010)

Support : irva.info@gmail.com