ایرلاین مجازی ایروا
 قوانین

قوانین و شرایط

شما در زمان ثبت نام، با قوانین و شرایط زیر موافقت نموده اید.


1: شما نباید در پرواز خود نوع متفاوتی از هواپیما در مقایسه با هواپیمای انتخابی خود در پرواز رزرو شده روی سایت انتخاب نمایید. درغیراینصورت، به محض آنکه مدیران ما متوجه این موضوع در گزارش پرواز شما شوند، اکانت شما روی سایت بصورت دائمی مسدود می شود!

2: هرگونه تقلب در سایت به هر طریقی و در هر مقداری منجر به مسدود شدن اکانت کاربر بصورت دائمی می شود!

3: هر خلبان جدید موظف است اولین پرواز خود را تا 72 ساعت پس از ثبت نام در سایت انجام دهد، در غیر اینصورت مدیران سایت حق دارند اکانت موردنظر را مسدود و یا حتی حذف نمایند.

4: هر خلبان جدید موظف است حداکثر تا 24 ساعت پس از انجام ثبت نام، حداقل یک بار وارد اکانت خود شود. در غیر اینصورت مدیران سایت حق دارند اکانت موردنظر را مسدود و یا حتی حذف نمایند.

5: ما پروازها با حالات اضطراری را قبول نمی کنیم.

6: ما دوبار فرود در یک پرواز را قبول نمی کنیم.

7: زمان در ایروا واقعی است! همه پروازها در ایروا باید با مدت زمان واقعی انجام شوند. آگاه باشید که ما با بررسی بسیار دقیق گزارش های پرواز از هرگونه تقلبی در این زمینه جلوگیری می کنیم.
Irva Virtual airlines
Rebuilt 2022 (Authorship 2010)

Support : irva.info@gmail.com